Хүүхдийн хөгжлийн судалгааны программ

Судлаачдын хувилбар
 
Монгол хүүхэд, залуусын судалгааны цахим хувилбар нь удирдлагын хэсэг, судлуулагчийн хандах хэсэг гэсэн хоёр веб программаас бүрдэнэ. Хэрэв аль нэг сургууль, боловсролын газар ашиглан суралцагсдынхаа дунд судалгааг явуулж үр дүнгээ авах бол Боловсролын хүрээлэнгийн Хүний хөгжлийн судалгааны секторт хандаж программд бүртгүүлсний дараа ажиллах боломжтой.
 
Судлаачдын буюу удирдах програмд нэвтрэх холбоос:
 
 
Судлуулагчид нэвтрэх холбоос:
 
Программд шинэчлэлт хийгдэж байна…
 
Олон нийтэд зориулсан хувилбар
 
Цөөн тооны суралцагчдыг оношлох, судлуулагч өөрийгөө оношлох бол доорх хувилбараар хандаж мэдээллээ бүртгүүлээд ажиллана уу.
 
Программд шинэчлэлт хийгдэж байна…
 
Хүүхдийн хөгжлийн судалгааны программын гарын авлага.
 
Программын гарын авлагад үр дүнгийн түвшин бүрд харгалзах онцлогийг доорх гарын авлагаас уншаарай
 
Гарын авлага
 
Энэхүү судалгааны цахим хувилбартай холбоотой санал хүсэлт байвал та admin@mier.mn имэйл хаягаар илгээнэ үү
 

Alternative text - include a link to the PDF!