Хүүхдийн хөгжлийн онцлог (сургуулийн нас )

2012 оны 12 -р сарын 24 -ний өдөр Боловсролын хүрээлэн онлайн хэлбэрээр болон facebook хуудсаар дамжуулан эцэг эх, асран хамгаалагчид, багш нарын дунд явуулсан хэлэлцүүлгийн үеэр танилцлуулсан илтгэлийн слайдыг хүргэж байна.