Арга хэмжээ

Бид дижитал иргэд цахим сургалт

2022-03-13 10:00:00

Zoom

✅ "БИД ДИЖИТАЛ ИРГЭД" ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ ЦАХИМ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
БИД ЮУ ХИЙЖ ЧАДАХ ВЭ?

2022-03-14 10:00:00

Facebook

Сурагчид, оюутнууд, эцэг эх, асран хамгаалагчид, багш ажилтнууд, боловсролын удирдлагууд, төрийн б...
Дэлгэрэнгүй