МОНГОЛЫН ХҮҮХЭД, ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ШАЛГУУР, ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ТЕХНОЛОГИЙГ СУРГАЛТЫН ПРАКТИКТ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ (Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн тайлан)

Alternative text - include a link to the PDF!