“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ БА МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТ” сургалт зохион байгуулагдана
БШУ-ны Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд МБС-ын асуудал хамаарах болсонтой холбоотойгоор Швейцарын хө...
Дэлгэрэнгүй
“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ БА МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТ” сургалтын хөтөлбөр
Зорилго: Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах ажилтнуудад ТХБ-ын үзэл баримтлал, ...
Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСТНИЙ ЦӨӨНХИЙН ХҮҮХДИЙН ХОС ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА
АНХДУГААР ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ Зорилго Монгол Улсын үндэстний цөөнхийн хүүхдийн хос хэлний сургалтын х...
Дэлгэрэнгүй
СУРАГЧИЙН ЦҮНХ БИЕИЙН ЖИНГИЙН 10%-ИАС ХЭТРЭХГҮЙ БАЙХ НЬ ТОХИРОМЖТОЙ
Цөөн тооны сургууль л сурах бичиг хадгалах локр, шүүгээтэй байна Ихэнх сурагчид цүнхээ буруу үүрдэг ...
Дэлгэрэнгүй